Browsing Tag

Nacionalni centar za talente

Evropski projekat “mNEMOpower GO!”

Započeta je realizacija dvogodišnjeg Erasmus+ projekta “mNEMOpower GO!” za unapređenje tehnika učenja kod dece u ranim razredima osnovne škole. Nacionalni centar za talente (NTC) sa partnerima će razvijati inovativni nastavni plan i program…

PREPOZNAJ, PODRŽI, ZADRŽI

Pitanja koja sebi postavi svaki roditelj tokom spoznaje svog deteta i njegovih potreba su: Kako da prepoznam da li je moje dete darovito? Kada moje dete najranije može pokazati svoju darovitost? Kako mogu da pomognem svom darovitom detetu?…

DAN SRPSKIH STUDENATA NA OKSFORDU 2019

Nacionalni centar za talente je 15. februara organizovao skup pod nazivom Dan srpskih studenata na univerzitetu Oksford, pokrovitelj skupa bila je Princeza Jelisaveta Karađorđević. Skup je deo šireg projekta Nacionalnog centra za talente…