Browsing Category

NTC Program podrške privredi

“Nacionalni centar za talente“ u svojim programima ima za cilj da podrži i pomogne privredi naše zemlje, kako bi postigla bolje rezultate i na vreme dostigla nove preduslove, standarde i zahteve razvijenih tržišta.

Daroviti i talentovani građani su dokazani pokretač razvoja svakog savremenog i uspešnog društva, poseban akcenat podrške stavljamo na razvoj darovitosti koji mogu dati brz i efikasan doprinos društvu.

NTC program „Podrška privredi“ skraćuje vreme obuke darovitih i talentovanih osoba, olakšava potragu za ljudskim resursima, osmišljen je kao podrška svim privrednicima i društvenim institucijama na koje sve više utiču novi tržišni trendovi. On donosi neophodna rešnja svima koji se susreću sa novim strožim regulativama u cilju zaštite konkurencije i zaštićenim tržištima koja su sistemski podržavana od svojih država koje znatna sredstva ulažu u svoje preduzetnike i njihovo znanje, gradeći „ljudski kapitala“ kroz koncepte „pametnog razvoja i podrške darovitim“.


PROJEKAT PODRŠKE I RAZVOJA DAROVITOSTI ZA POTREBE PRIVREDE

Projekat koji omogućava da iskoristite potencijal i produktivnost talentovanih osoba u vašem poslovanju. Saznajte kako za Vas NTC stvara darovite kroz kvalifikovane radionice kao podršku privredi, nudeći rešenje za sve češće i kompleksnije zahteve razvijenih tržišta. Zainteresujte talentovane i uspešne ljude u inostranstvu da donesu svoje inovativne ideje u Srbiju? Koji novi zakonski okvir i zahtevi tržišta (EU, USA, Rusia)…
Pročitaj više...

NACIONALNI CENTAR ZA TALENTE – SELEKCIJA, PRAĆENJE RAZVOJA I PODRŠKA DAROVITIM SA ASPEKTA…

Studija izrađena je tokom perioda oktobar-novembar 2019. na osnovu analize brojnih javnih dokumenata i Zakona iz različitih oblasti, koji su procenjeni kao relevantni za uvid u stanje i potrebe privrede AP Vojvodine za angažovanjem darovitih pojedinaca iz različitih domena ljudske delatnosti. Pored navedenog, metodologija izrade studije uključila je i analizu sadržaja pet tribina u pet vojvođanskih gradova koji su odabrani kao…
Pročitaj više...