Browsing Category

Obuke i radionice

Nacionalni centar za talente (NTC centar) nastoji pomoći u rešavanju problema neusaglašenosti postojećih kompetentnosti i znanja darovitih osoba sa aktuelnim potrebama privrede. Nastojimo skratiti vreme i olakšati potragu za ljudskim resursima, kreirati ciljane obuke za aktuelne potrebe privrede, uspostaviti sistem mentorstva i skratiti vreme obuke.

Kroz NTC centar za potrebe privrede nudimo niz stručnih obuka i radionica za stručno usavršavanje darovitih kao i savetodavnu pomoć za potrebe privrede i društva.

NTC radionice su namenjene polaznicima za koje se pretpostavlja da su u traženim oblastima talentovaniji od drugih, a programi su usmerni razvoju “usvojenih i urođenih talenta” uz podršku mentora talentovanim osobama u Srbiji.

NTC obuke nude praktičnu interakciju, fokusirane i ciljane vežbe za određene veštine ili zadatke. Poseban deo obuka se odnosi na upoznavanje sa aktualnim standardima, smernicama i zakonima.


DAN SRPSKIH STUDENATA NA OKSFORDU 2019

Nacionalni centar za talente je 15. februara organizovao skup pod nazivom Dan srpskih studenata na univerzitetu Oksford, pokrovitelj skupa bila je Princeza Jelisaveta Karađorđević. Skup je deo šireg projekta Nacionalnog centra za talente koji ima za cilj povezivanje zajednice srpskih studenata na Oksfordu sa predstavnicima državnih i privatnih kompanija iz Srbije
Pročitaj više...

NACIONALNI CENTAR ZA TALENTE ODRŽAO PREDAVANJE U SKUPŠTINI KRAGUJEVCA

Predavanje na temu promena koje je neophodno načiniti u aktuelnom sistemu obrazovanja kako bi se on uskladio sa trenutnim potrebama privrede i društva. Podršku nadarenoj deci prvi treba da pruže roditelji i staratelji, upravo su obično oni ti, koji prvi identifikuju nadprosečne darove i talente kod deteta. Roditelji prepoznaju nadprosečne sposobnosti, interesovanja i strasti koje su različite kod druge dece koju susreću.
Pročitaj više...