Browsing Category

Edukacija

Za osobe sa visokim potencijalima, talentima ili obdarenošću se kaže da su ‘DAROVITI’. Nacionalni centar za talente je pokrenuo program NTC edukacije darovitih prema zahtevima i potrebama društva i privrede. Što više znate, to ste brži i uspješniji u postizanju svog cilja. Naši talenti su ono što nam omogućava ili olakšava buduća postignuća. Pozivanje na talente neke osobe ne ukazuje samo na trenutne veštine ili druge osobine koje ta osoba može imati, već i na sticanje tih osobina kroz proces edukacije.

Program podrške talentima „NTC edukacija“ kroz specijalistizovana predavanja za potrebe darovitih prepoznata su kao važan deo potreba društva i privrede, ali i u savremenom nastavnom planu školstva.

NTC sistem učenja je specijalizovani program namenjen kako roditeljima, vaspitačima, nastavnicima, tako i deci u vrtićima i školama kao prvi korak ka njihovom uspehu.

 


MENSA I UČITELJI ZA NADARENE

Mensa Srbije, kao organizacija koja okuplja visokointeligentne osobe, posvećena je uvođenju dobre prakse rada sa darovitima i talentovanima iz razvijenih evropskih država u našu zemlju. U sklopu sticanja znanja, veština i obuka o potrebama i specifičnim izazovima rada sa nadarenim i talentovanim učenicima ostvarena je saradnja sa Mensom Švedske u sklopu Erasmus + projekta "Teachers for Gifted".
Pročitaj više...

BORD ZA RAZVOJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Kako bi Nacionalni centar za talente dao svoj doprinos razvoju društva i u skladu sa svojom misijom, vizijom i usvojenim ciljevima pomoglo mu da se pripremi za promene i izazove koje donosi upotreba veštačke inteligencije (AI), Upravni odbor osniva “Bord za razvoj veštačke inteligencije”.
Pročitaj više...

REGISTAR DEFINICIJA DAROVITOSTI, TALENTA I INTELIGENCIJE

Razumevanje pojmova, darovitosti, talenta i inteligencije, iz kojih proizilazi veliki broj različitih definicija jedan je od ključnih zadataka NTC-a. U literaturi se spominje postojanje preko 150 različitih definicija, ali tokom istraživanja za odabir definicija koje prihvata Nacionalni centar za talente, prikupili smo i zapisali samo mali deo njih. Uslovi i pravila za prihvatanje i upisivanje definicije u „Registar definicija…
Pročitaj više...

NTC SISTEM UČENJA – dr Ranko Rajović

NTC sistem učenja je specijalizovani program namenjen kako roditeljima, vaspitačima, nastavnicima, tako i deci u vrtićima i školama. Po novim istraživanjima, poremećaji u učenju (čitanje, pisanje, računanje), govoru (disleksija i drugo), motorici, fizičkom razvoju (kriva kičma, ravna stopala), koji se javljaju već u drugom i trećem razredu osnovne škole, ili ranije, nastaju usled nedostatka pojedinih aktivnosti u najranijem detinjstvu.…
Pročitaj više...

RAZVOJ VEŠTINA – Predrag Đukić

Program obuka menadžera Nacionalnog centra za talente, kroz sistem celoživotnog učenja, pruža podršku razvoju kompetencija i umnih veština koje su ključne za život modernog čoveka. On omogućava usvajanje znanja koja su primenljiva u svakodnevnom životu, poslovnom i privatnom, uz prepoznavanje i podršku darovitosti svakog pojedinca.
Pročitaj više...

PREPOZNAJ, PODRŽI, ZADRŽI

Pitanja koja sebi postavi svaki roditelj tokom spoznaje svog deteta i njegovih potreba su: Kako da prepoznam da li je moje dete darovito? Kada moje dete najranije može pokazati svoju darovitost? Kako mogu da pomognem svom darovitom detetu? Najlakše je ćete to uočiti dok se igra s drugom decom, sličnog uzrasta, stoga, napravite im prijatno okruženje za igru, a igračke odaberite da budu raznovrsne kako bi pobudile njihova različita…
Pročitaj više...