TRIBINE MENSE SRBIJE I NACIONALNOG CENTRA ZA TALENTE O DAROVITOSTI

DAROVITI I OBRAZOVANJE

Mensa Srbije je, između međunarodnih konferencija koje se održavaju na godišnjen nivou, sa partnerima tokom 2019. organizovala tribine na temu “Daroviti i obrazovanje” u Nišu, Kragujevcu i Kruševcu.

Prepoznavanje darovitosti – Prepoznati, podržati, zadržati

Događaji su se sastojali od predavanja na teme od interesa osoba koje se bave darovitima i uključivale su osnove funkcionisanja mozga, prepoznavanje darovitosti, rad sa darovitima i inovativne pristupe u obrazovanju. Svojevrsna atrakcija su bile panel diskusije koje je vodila predsednica Mense Srbije Aleksanda Borović, a tokom kojih su prisutni bili u prilici da postave pitanja panelistima – darovitim učenicima iz gradova domaćina.

Daroviti i obrazovanje

Tribine su odlikovale visoka zainteresovanost domaćih stručnjaka i roditelja za podršku razvoju darovitih osoba, pozitivna atmosfera i svest da se na pomenutom polju još uvek malo toga organizovano radi.

Svi su saglasni da vaspitači igraju važnu ulogu u životima darovite dece i njihovih porodica. Njihov primarni posao je da pomognu nadarenoj deci da razviju svoj intelektualni i akademski potencijal u saradnji sa roditeljima deteta.

Podučavanje darovite dece je i uzbudljivo i izazovno. Istraživanja pokazuju da se nastavnici susreću sa širokim spektrom znanja, veština i sposobnosti u svojim učionicama. U tom pogledu nastavnici moraju imati veštine da diferenciraju svoje instrukcije kako bi pomogli deci širom spektra postignuća da uče i rastu svaki dan. Podučavanje darovite dece može zahtevati posebne strategije kao što su ubrzanje, fleksibilno grupisanje sposobnosti i specijalizovane programe podrške. Obuka prije službe i stručno učenje će pomoći da se osigura da učenici imaju nastavnike spremne da im pomognu.

 

#Prepoznati darovite #Daroviti i obrazovanje

Leave A Reply