PROJEKAT PODRŠKE I RAZVOJA DAROVITOSTI ZA POTREBE PRIVREDE

Kako da prepoznate potencijal i produktivnost talentovanih u Srbiji?

Nacionalni centar za talente (NTC) u svojim programima ima za cilj da podrži i pomogne privredi u našoj zemlji pri uključivanju u savremene svetske ekonomske tokove kako bi postigla još bolje rezultate, da bude osposobljena da predvidi i dostigne nove preduslove, standarde i zahteve razvijenih tržišta. Talenat i upornost daju tu pokretačku snagu i predstavljaju potencijal koja trenutno zahteva ulaganje i podršku celog društva, ali koje će nam pomoći da postignemo više kako bi na vreme imali spremne odgovore u budućnosti koja sledi.

Planirane mere i pomoć darovitim osobama kao podrška privredi i preduzetnicima

Ideja je da pružanje ciljane pomoći darovitim i talentovanim ljudima sa izuzetnim učinkom, stvara podsticajni ambijent i uslove kako bi se njihov potencijal i doprinos maksimalno iskoristio. Darovitost služi za postizanje novih i viših ciljeva, a mere predviđene ovim akcionim programom treba da pomognu privredi u rešavanju postojećih ali i budućih zahteva i preduslova na tržištu.

Među ciljevima Nacionalnog centra za talente kao podršku privredi i preduzetnicima u Srbiji treba posebno izdvojiti prepoznavanje, identifikaciju i umrežavanje mladih darovitih ljudi sa privredom. Treba prepoznati što više onih koji su talentovani i sposobni da unaprede, razviju svoje darovitosti i iskoriste ih na najbolji način za dobrobit društva i privrede.

Kvalifikovane radionice i obuke darovitih u Srbiji

Kroz programe obuke i mentorstva želimo unaprediti njihova znanja i veštine i pomognemo darovitim ljudima da dugoročno iskoriste svoje talente, iskustva i znanje u Srbiji. Program sadrži i kvalifikovane radionice kao podršku privredi kroz podprogram “Briga o kvalifikovanim talentima”. Naš centar za neformalno obrazovanje sarađuje i sa Edukativnim centrom Novi Sad koji pruža neformalne programe obuka prema zahtevima i potrebama privrede.

Put od talentovanih do inovativne ideje u Srbiji

Jedan od naših posebno značajnih ciljeva je da prigrlimo i podržimo talentovane i uspešne mlade ljude koji žive ili rade u inostranstvu. Zadatak je da omogućimo dvosmernu podršku koja će, s jedne strane našim talentima koji žive u inostranstvu pružiti priliku da implementiraju svoje inovativne ideje u Srbiji, a sa druge strane će pomoći preduzetnicima u Srbiji da predstave svoje ideje i rešenja u inostranstvu, sa ciljem uspešnog nastupa na međunarodnom tržištu.

Koji su novi zakonski okviri i zahtevi tržišta EU? (preduslovi saradnje i pristupa za privredu Srbije)

Pored veštine, inovativnosti i kreativnosti, preduslovi saradnje i pristupa razvijenim tržištima su ispunjenje zakonskog okvira i tehničkih zahteva tržišta. Ovi zahtevi su najčešće predefinisani u međunarodnim standardima kao što su: ISO, CE znak GDPR direktiva i dr. Postavljeni okviri predstavljaju deo programa koji vam donosimo u svojim rešenjima.

Mentorstva za podršku darovitim u Srbiji

Pružamo podršku unapređenju kompetencija, znanja i veština stvaranjem profesionalnih timova kroz “Program mentorstva za podršku visoko nadarenim polaznicima”. Prenos svojih znanja i iskustava iz prakse vršili bi iskusni mentori sa višegodišnjim iskustvom u zahtevanim pozicijama. U prvim fazama razvoja projekta planirana je podrška grupama kao što su: menadžeri, specijalizovani asistenti prodaje, ukratko, specijalizovanim grupama u skladu sa specifični zahtevima privrede u Srbiji.

Baza darovitih saradnika Nacionalnog centra za talente

Mere akcionog programa realizovaće se putem poziva za podnošenje predloga i zahteva za uključivanje u bazu saradnika Nacionalnog centra za talente. Pozivi za podnošenje zahteva, kao i sve povezane informacije, objavljeni su na našoj veb stranici (www.ntc.org.rs). Prijave se mogu podneti putem elektronskog sistema za upravljanje prijavama i zahtevima za saradnju.

Programi podrške i doprinos darovitih srpskom društvu i privredi

Da bi se iskoristilo znanje i potencijal talenta, darovitost prvo mora biti prepoznata. Doprinos darovitih za srpsko društvo i privredu je značajno iznad proseka i lako merljiv.
Osnovni principi, norme i zahtevi ovog programa podrške darovitima i talentima uključuju očuvanje vrednosti, tradicije i različitosti, jednake mogućnosti pristupa, obezbeđivanje kontinuiteta i usaglašenosti, zahtev za samorazvoj, efikasnost programa, povećanje društvene izvrsnosti za darovite i talentovane ljude, vrednujući talente kroz podršku društva i privrede.
#NTC #Podrška privredi i preduzetnicima #Nacionalni centar za talente #Kvalifikovane radionice #Podrska razvoju darovitosti za potrebe privrede
Leave A Reply