NACIONALNI CENTAR ZA TALENTE – SELEKCIJA, PRAĆENJE RAZVOJA I PODRŠKA DAROVITIM SA ASPEKTA POTREBA PRIVREDE I DRUŠTVA

PREPOZNATI, PODRŽATI, ZADRŽATI - PODRŠKA DAROVITIM U AP VOJVODINI

Studija Nacionalnog centra za talente o merama selekcije, praćenja razvoja i podrške darovitim u AP Vojvodini, sa aspekta potreba privrede i zapošljavanja izrađena je tokom perioda oktobar-novembar 2019. na osnovu analize brojnih javnih dokumenata i Zakona iz različitih oblasti, koji su procenjeni kao relevantni za uvid u stanje i potrebe privrede AP Vojvodine za angažovanjem darovitih pojedinaca iz različitih domena ljudske delatnosti. Pored navedenog, metodologija izrade studije uključila je i analizu sadržaja pet tribina u pet vojvođanskih gradova koji su odabrani kao reprezenti sva tri vojvođanska regiona (Srem, Banat, Bačka), u kojima su učestvovali odabrani panelisti i zainteresovana javnost.

PREPOZNATI, PODRŽATI, ZADRŽATI

Analiza svih prikupljenih podataka, omogućila je autorskom timu koji je radio na izradi studije da definiše smernice i predloge za dalji aktivan rad na stvaranju pogodne društvene klime za pravovremeno prepoznavanje, identifikovanje, selekciju, praćenje i podršku darovitima u našoj sredini u cilju usaglašavanja sa potrebama privrede AP Vojvodine.

Studiju je izradio tim Nacionalnog centra za talente čiji su članovi Ljubomir Kustudić, dr Lada Marinković, dr Violeta Petković, mr Predrag Đukić i Nikola Božić.

 

#program podrske talentima #Prepoznati podržati zadržati #Nacionalni centar za talente

Leave A Reply