PREGLED AKTIVNOSTI NACIONALNOG CENTRA ZA TALENTE 2017-2021

Podrška NTC centra darovitim osobama kroz tribine i edukaciju u Srbiji.

Glavni cilj Nacionalnog centra za talente (NTC centar)  je okupljanje i umrežavanje darovitih osoba sa privredom i naučno istraživačkim institucijama uključenih u razvoj privrede i obrazovanja.

Najbitnije aktivnosti koje je Nacionalni centar za talente realizovao ili započeo u periodu 2017-2021 godine možete pogledati u nastavku poređane hronološki po godinama:

2017
– Organizovana serija predavanja eksperta Predraga Đukića
– Organizovana 2 donatorska druženja za podršku radu Nacionalnog centra za talente
– Više gostovanja na radiju i TV eksperata Nacionalnog centra za talente
– Suorganizatori Prve međunarodne konferencije o darovitosti, Novi Sad
– Održana tribina o darovitosti u Master centru
– Učesnici tribine u hotelu Blu radison, Beograd
– Potpisan protokol o saradnji Nacionalnog centar za talente sa Master centrom u Novom Sadu
– Potpisan protokol o saradnji sa Mensom Srbije
– Zajedno sa Rektoratom UNS, fakultetom za Umetnost organizovan mecenatski koncert za talentovanu, mladu pijanistkinju Ivanu Damjanov
– Prva emisija o životu i radu Ljubomira Kustudića u Mensi i Nacionalnom centru za talente, na TV Vojvodina

2018
– Održano nekoliko predavanja za polaznike letnje škole u Idvoru, Regionalnog centra za talente Pančevo
– Suorganizator Druge međunarodne konferencije o ranom razvoju u Novom Sadu (Udruženje vaspitača, Ranko Rajović- NTC…),
– Organizovano više predavanja eksperta Nacionalnog centar za talente – Peđe Đukića
– Organizovano predavanje ekspetra Nebojše Carića za profesore, eksperte Nacionalnog centar za talente i pitomce.
– Predavanje o „Strategiji za razvoj i celoživotnu podršku darovitosti“ u Obrazovnom Centru u Beogradu
– Druga emisija o životu i radu Ljubomira Kustudića u Mensi i Nacionalnom centru, na TV Vojvodina
– Više gostovanja eksperata Nacionalnog centra za talente na radiju i TV
– Suorganizatori Prve međunarodne konferencije o ranom razvoju dece u Novom Sadu (Udruženje vaspitača, Ranko Rajović- NTC …)
– U saradnji sa Mensom organizovana Druga međunarodna konferencije o darovitosti u Beogradu  – tribina u hotelu Blu radison, Beograd
– Sa Mensom održana tribina o Budućnosti obrazovanja u Kragujevcu
– Održana predavanje u Novom Sadu, Beogradu i Bijeljini
– Učesnici seminara u organizaciji Saveta Evrope u Beogradu
– Suorganizatori obuke za korišćenje EPOC testa potencijalne kreativnosti
– Potpisan ugovor o odabiru i podršci darovitim kandidatima sa Mozzartom
– Potpisan Protoko o saradnji sa Zadužbinom Dositej Obradović u Beogradu
– Međunarodni festival fotografije 24 frame 2018
– Saradnja sa donatorima i testiranje u cilju stipendiranja talentovanih učenika istudenata

2019
– Organizator „Prvog susreta srpskih studenta u Oksfordu“
– NTC centar u saradnji sa Mensom organizovana Treća međunarodna konferencije o darovitosti u Kruševcu
– Predavanje za polaznike Regionalnog centra za talente Pančevo, u Idvoru
– Tribine Nacionalnog centar za talente o prepoznavanju podršci i razvoju darovitosti za potrebe privrede APV (Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Subotica, Sremska Mitrovica)
– Izrada „Studije o merama selekcije, praćenja razvoja i podrške darovitima u AP Vojvodini sa aspekta potrebe privrede i zapošljavanja“ za potrebe sekretarijata za privredu APV
– Potpisan Protokol o saradnji Nacionalnog centar za talente sa JP Srbija Gas
– Potpisan Protokol o saradnji Nacionalnog centar za talente sa Edukativnim centrom Novi Sad
– Međunarodni festival fotografije 24 frame 2019
– Saradnja Nacionalnog centar za talente sa donatorima i testiranje u cilju stipendiranja talentovanih učenika i studenata

2020
– Organizator „Drugog susreta srpskih studenta u Oksfordu“
– Saradnja Nacionalnog centra za talente sa donatorima u cilju nagrađivanja talentovanih studenata
– Aktivnosti na uvođenju i testiranja CCSS sistema selekcije kandidata
– Učešće članova Nacionalnog centra za talente na Međunarodnom takmičenju “Internet +”

2021
– Organizator „Trećeg susreta srpskih studenta u Oksfordu“ , on-line
– Održani sastanci sa Predsednicima opština Srbobran, Vrbas, Bačka Topola, Mali Iđoš u promociji projekta „Prepoznavanje i podrška darovitosti za potrebe privrede“
– Saradnja Nacionalnog centar za talente sa donatorima u cilju nagrađivanja talentovanih studenata
– Uspostavljena saradnja sa Savetom roditelja i organizovana on-line predavanje u Gimnaziji J.J. Zmaj u Novom Sadu

 

#Nacionalni centar za talente  #Podrška darovitim osobama #NTC_Tribina #Daroviti #Talentovani #NTC_predavanja

Leave A Reply