UVODNI SASTANAK PROJEKTA REFINC

Erasmus+ projekat Povećanje učešća izbeglica u evropskim školama REFINC (2023-1-ES01-KA220-SCH-0000166694)

Tim škole Colegio Virgen de la Rosa, koja je koordinator Erasmus+ projekta REFINC, ugostio je u aprilu u Burgosu, Španija, predstavnike organizacija koje čine konzorcijum ovog projekta. Dvodnevni sastanak je iskorišćen za upoznavanje, dogovor oko raspodele zadataka, reviziju vremenskog rasporeda aktivnosti na projektu i razgovor oko tema vezanih za prvi projektni rezultat, na kome se već vredno radi. U pitanju je zbirka dobrih praksi za rad sa učenicima iz izbegličke populacije.

Imali smo priliku da obiđemo školu koju pohađaju učenici uzrasta od 3 do 18 godina. Bili smo impresionirani uređenjem škole, divnom pozorišnom salom, povrtnjakom za najmlađe učenike u kojem sade povrće koje potom koriste u sopstvenoj ishrani, kao i TV studiom koji je na raspolaganju učenicima za razvijanje veština neophodnih za novinarsko zanimanje. Gostoljubivi domaćini nisu propustili da nas upoznaju sa domaćim specijalitetima kojima su nas ugostili tokom kafe pauze.

Ne manje impresionirani smo bili i lepotama Burgosa, ovog malog grada na visoravni u severnom delu Španije. Grad datira iz 9. veka, te u starom delu grada dominiraju srednjovekovne građevine, uključujući impozantnu katedralu iz 13. veka i prelepu kapiju Svete Marije iz 14. veka. U savremenom delu grada najviše nas je zaintrigirao Muzej humane evolucije, otvoren 2010. godine. Muzejska postavka je bazirana na arheološkom nalazištu u neposrednoj okolini Burgosa, pod imenom Atapuerka, uvrštenom u UNESCO listu svetske baštine. Veoma vešta upotreba moderne tehnologije i savremeni pristupi izlaganju učinili su ovaj muzej centrom učenja za sve one koji žele da prošire svoje vidike – jednako za decu i za odrasle. Nakon uvodnog sastanka intenzivirali smo rad na prikupljanju dobrih praksi u radu sa decom izbeglicama, a potom nastavljamo sa pripremom obrazovnih materijala koji će obučiti nastavnike kako da na najbolji način prihvate i integrišu decu iz izbegličke populacije u život svojih škola.

Logo projekta REFINC

EN Co-funded by the EU_POSViše o Erasmus+ projektu REFINIC na web sajtu:  https://refinc.edukopro.com

 

Radni sastanak NTC - REFINC

Leave A Reply