NTC TRIBINA – DAROVITI I PRIVREDA

TRIBINE U SKLOPU STUDIJE O MERAMA SELEKCIJE, PRAĆENJA RAZVOJA I PODRŠKE DAROVITIM U AP VOJVODINI, SA ASPEKTA POTREBA PRIVREDE I ZAPOŠLJAVANJA

Nacionalni centar za talente je u sklopu izrade studije organizovao pet NTC tribina: u Novom Sadu, Pančevu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovic i Subotici, tokom oktoba i novembra 2019.godine. U NTC tribinama su učestvovali predstavnici Regionalnih privrednih komora, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje iz lokalnih filijala, predstavnici obrazovanja (direktori srednjih stručnih škola i gimnazija), predstavnici privrednih preduzeća i predstavnici darovitih.

Privreda i darovite osobe u Srbiji

Neke od tema koje su razmatrane na tribinama su:

 • Da li su u ekonomiji Srbije potrebni daroviti?
 • Kako procenjuju doprinos darovitih privredi u njihovom okruženju?
 • Na kojinačin pri zapošljavanju tražite darovite u Srbiji?
 • Kako procenjuju odnos, vezu i saradnju obrazovanja i privrednog sektora u Srbiji. Da li imaju predloge i potrebe?

Prepoznati darovite kao visok potencijal u privredi

Zaključci sa tribina su sledeći:

 • Iskazane su male potrebe privrede za kreativnom i kvalitetnom radnom snagom;
 • Privrednici ne prepoznaju darovite pojedince kao moguće nosioce razvoja i inovacija u kompanijama;
 • Potražnja za ovakvom vrstom ulaganja u ljudski kapital je i dalje prilično mala;
 • Značaj selekcije, razvoja i podrške darovitima je nedovoljno istaknut u razvojnim planovima privrede;
 • Praćenje razvoja darovitih nije ostvareno kroz sistem obrazovanja i ne postoji sistem prenosa informacija iz sistema obrazovanja ka tržištu rada.

 

Preporuke proizašle iz tribina, a koje su iskazane u STUDIJI O MERAMA SELEKCIJE, PRAĆENJA RAZVOJA I PODRŠKE DAROVITIM U AP VOJVODINI, SA ASPEKTA POTREBA PRIVREDE I ZAPOŠLJAVANJA su sledeće:

 • Treba podstaći razvoj istraživanja i instrumenata, metoda i pristupa identifikaciji darovitih i kreativnih.Identifikacija darovitih treba da bude dostupna u svim oblastima i uzrastima.
 • Obrazovne ustanove, državne institucije i udruženja građana koja pružaju usluge obrazovanja treba da kroz oblike neformalnog obrazovanja, u različitim sektorima pruže podršku celoživotnom učenju i razvoju.
 • Potrebno je napraviti model koji obezbeđuje podršku i usmeravanje u razvoju i karijerno savetovanje koji će pomoći darovitima i usmeriti ih ka onim delatnostima u kojoj mogu ostvariti svoje potencijale.
 • Treba izraditi sistem obuka i podrške privrednim subjektima koji će im pomoći da shvate neophodnost ulaganja u kadrove, da sagledaju svoje potrebe, ukazati na kandidate koji odgovaraju tim potrebama i na neophodnost daljeg ulaganja u kadrove , koje je važno dalje unapređivati i adekvatno nagrađivati.
 • Potrebno je osnovati posebna tela na nivou lokalnih zajednica koja će koordinisati međuresorska partnerstva i inicijative za prepoznavanje, podršku, razvoj i zapošljavanje darovitih.

 

 

#Nacionalni centar za talente  #Prepoznati darovite #NTC tribina

Leave A Reply