PRIČA O UPORNOSTI I USPEHU

Saradnja Poljske, Slovenije, Slovačke, Bugarske i Srbije - ERASMUS +

Nacionalni centar za talente je po drugi put postao parner u ERASMUS + projektima posvečenim mladima. Projekat „Priča o Upornosti i Uspehu“ ima za cilj unapređenje istrajnosti mladih u uzrastu od 13 do 17 godina kroz kreativni proces stop-motion animacije. Koordinator projekta je iz Poljske a okuplja učesnike i iz Slovenije, Slovačke, Bugarske i Srbije.

Kako su istraživanja pokazala, uspeh nije nužno rezultat urođene darovitosti već se talenat ostvaruje putem truda i upornosti, stoga želimo podstaći mlade ljude da razviju svoju upornost, kao i pružiti podršku omladinskim radnicima i trenerima u njihovom radu sa mladima.

Razvijanje upornosti i pozitivnog stava još uvek je nedovoljno zastupljeno u obrazovnom sistemu a PISA istraživanje je pokazalo da postizanje boljih rezultata ne zavisi samo od osnovnih veština poput čitanja, matematike i nauke, već od sposobnosti mladih da ostanu istrajni i dosledni u postizanju ciljeva, uprkos preprekama.

Naša vizija projekta je usmerena ka stvaranju okruženja koje podržava darovitost i talenat kroz podizanje svesti o važnosti upornosti kod mladih i svih koji sa njima rade. Kroz kreativnu metodu stop-motion animacije, želimo inspirisati mlade da prepoznaju i razvijaju svoju upornost kako bi ostvarili svoje ciljeve. Takođe, želimo da obezbedimo adekvatne obuke omladinskim radnicima kako bi mogli efikasno da podrže mlade u njihovom razvoju.

Kako bismo ostvarili naše ciljeve, sprovešćemo sledeće glavne aktivnosti:

  1. Priprema brošure sa postojećim primerima dobre prakse za razvoj upornosti na nivou EU.
  2. Razvoj i testiranje programa obuke za mlade od 13-17 godina, fokusiranog na razvoj upornosti kroz stop-motion animaciju.
  3. Kreiranje programa za obuku omladinskih radnika o tome kako podučavati mlade u veštini upornosti i digitalnim veštinama.
  4. Sprovođenje obuka u omladinskim centrima u zemljama partnera kako bismo doprli do što većeg broja mladih ljudi.
  5. Digitalizacija dva programa obuke kako bi postali dostupni i putem interneta, čime želimo omogućiti širok pristup znanju o upornosti.

Projekat „Priča o Upornosti i uspehu“ predstavlja važan korak ka podsticanju upornosti i istrajnosti kod mladih ljudi. Kroz kreativni pristup stop-motion animacije, želimo da inspirišemo mlade da se suoče sa izazovima i nastave hrabro ka ostvarenju svojih ciljeva. Takođe, podrška omladinskim radnicima i trenerima igra ključnu ulogu u razvoju upornosti kod mladih, te ćemo kroz adekvatne obuke unaprediti njihov rad. Verujemo da će ovaj projekat imati pozitivan uticaj na mlade ljude u partnerskim zemljama i doprineti njihovom uspešnom akademskom i ličnom razvoju.Top of Form

Bottom of Form

Razvoj kreativnosti i inovativnosti, kao i podrška darovitim i talentovanim su nezobilazni putevi ka budućnosti svakog uspešnog savremenog društva.

  • „Stop-motion“ animacija je tehnika animacije koja se koristi za stvaranje iluzije pokreta kroz niz fotografija pojedinačnih objekata ili figura koje se pomeraju postepeno iz kadra u kadar. Svaka fotografija (kadar) pravi sa zaustavljanjem (stop) i pomakom (motion) objekata ili figura kako bi se simulirao pokret kada se slike reprodukuju jedna za drugom u brzom sledu. Ova veoma kreativna i zanimljiva tehnika može se koristiti u različite svrhe, kao što su izrada crtanih filmova, reklama, muzičkih spotova, edukativnih videa i drugih animiranih sadržaja. To zahteva strpljenje i preciznost, ali rezultat može biti vrlo impresivan i šarmantan.

PRIČA O UPORNOSTI I USPEHU

ERASMUS

Leave A Reply