Projekat “mNEMOpover GO!”

Kako unaprediti efektivnost učenja dece uzrasta 6-10 godina

Nacionalni centar za talente je postao parner u ERASMUS + 2022 projektu “mNEMOpover GO!” koji okuplja učesnike iz Poljske, Slovenije, Španije, Slovačke, Bugarske i Srbije.

Cilj projeka ”mNEMOpover GO!” je dati nastavnicima potrebne sistematizovane metode za poboljšanje procesa učenja dece koje mogu odmah da koriste u svojoj praksi. On će razvijati jedinstvenu tehniku pamćenja koristeći mnemotehniku i strategije mapiranja uma, oblasti koje su se već pokazale kao veoma efikasne metode pamćenja novih informacija.

U sklopu svoje misije podrške darovitosti i talentima mi želimo prikazati drugačije pristupe koji bi učenje učinili zanimljivijim a učenike aktivnim i odgovornim za svoje obrazovanje i svoju budućnost, kao i da im se pruže mogućnosti bez obzira na njihove individualne razlike.

Projekat će se baviti sledećim temama:

  • Razvijanje novih, inovativnih ili zajedničkih nastavnih planova i programa i kurseva
  • Razvoj ključnih kompetencija
  • Nove metode i pristupi učenja i podučavanja

U sklopu toga će :

  • podsticati razvoj logičkog, kritičkog i kreativnog mišljenja, kao i vizuelizaciju, asocijaciju i pamćenje učenika uzrasta 6-10 godina;
  • razvijati inovativni nastavni plan i program i nove nastavne metode koje će poboljšati unutrašnje mentalne procese dece (percepciju, razmišljanje, pamćenje, pažnju, jezik, rešavanje problema i učenje);
  • podsticaće razvoj društvenih i interkulturalnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Da bi projekat bio lak za distribuciju razvijaće i onlajn materijale u skladu sa pravilima Evropske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje koristeći demo materijale za učenje za osobe koje mogu imati disleksiju, slabovide ili pate od vizuelnog stresa.

U savremenom okruženju i društvu koje prolazi kroz značajne promene, kada celoživotno učenje postaje prepoznato kao neminovnost, nove metode i pristupi u obrazovanju dovešće do diverzifikacije standardnog školskog sistema.

Obrazovnom sistemu su potrebni novi i inovativni nastavni planovi i programi i tehnike koji bi pomogli nastavnicima da rade sa decom koja imaju različite načine razmišljanja i učenja. Prepoznavanje i razvoj darovitosti i kreativnosti kao i podrška talentovanima i inovativnima su nezobilazni putevi ka budućnosti svakog uspešnog savremenog društva.

EU CoFunded

Leave A Reply