Darovitost daje odgovor na pitanje: Šta i kuda posle završetka karijere?

Nacionalni centar za talente (NTC) i Sindikat profesionalnih fudbalera “Nezavisnost” (SPFN)

Kao svoj doprinos promociji celoživotnog učenja i ličnog razvoja i njihovog značaja za pojedinca i celo društvo, Nacionalni centar za talente (NTC) i Sindikat profesionalnih fudbalera “Nezavisnost” (SPFN), su potpisali Memorandum o saradnji.

Njime su uređeni načini saradnje u obasti istraživanja, prepoznavanja i identifikacije darovitosti i kreativnosti kod svakog pojedinca člana SPFN, u stvaranju sistema koji omogućuje da svako, celog života ostvaruje svoje razvojne potencijale i da prepozna značaj ličnog razvoja koji će mu omogućiti kvalitetniji život za vreme i nakon fudbalske karijere.

Ciljevi saradnje su i razmena iskustava i znanja među članovima i sprovođenje akcija radi ostvarenja dobiti lokalnih zajednica i društva uopšte.

 

U prisustvu Danka Lazovića, darovitog fudbalera i nekadašnjeg reprezantativca Srbije, diplomca na UEFA Executive master for International Players (UEFA MIP), memorandum su potpisali: Mirko Poledica (predsednik SFPN) i Kustudić Ljubomir (predsednik UO NTC).

 

Danka Lazovića

Beograd, 08.jun 2022.godine

Leave A Reply