18.KONFERENCIJA EVROPKOG SAVETA ZA VISOKE SPOSOBNOSTI ECHA 2022

National talent Centre of the Nederlands (NTCN)

Nacionalni centar za talente Holandije (National talent Centre of the Nederlands (NTCN),  vas poziva da im se, u periodu od 31.08. do 03.09.2022. godine, pridružite u Hagu (Holandija), gde će se održati 18. konferencija Evropskog saveta za visoke sposobnosti (ECHA).

https://nationaltalentcentre.nl

Teme konferencije

  • Inovativne obrazovne prakse
  • Kreativnost bez granica
  • Podrška razvoju talenata i ličnom rastu
  • Povezivanje istraživanja i prakse na smislene načine
  • Angažovanje svakog učenika: motivacija i tok
  • Učenički glas
  • Stvaranje novih tradicija
  • Darovitost tokom životnog veka

Podnošenje Apstrakta

Apstrakti se mogu poslati samo putem obrasca za podnošenje na mreži, na sajtu https://echa2022.org/abstracts/

Krajnji rok za onlajn podnošenje je  1. mart 2022. godine u 23.59 časova CET.

Evropskom savet za visoke sposobnosti (ECHA)

Evropski savet za visoke sposobnosti (European Council for High Ability) je evropska nevladina organizacija koja ima za cilj da unapredi proučavanje i razvoj potencijala za izvrsnost kod ljudi.

ECHA (https://echa2022.org ) ima za cilj da promoviše istraživanje, razvoj i obrazovanje u oblasti visokih sposobnosti, kako bi doprinela optimalnom razvoju i blagostanju dece, adolescenata i odraslih sa visokim sposobnostima. Koristeći naučni pristup, ECHA podržava profesionalizaciju obrazovnog polja i celoživotnu pomoć osobama sa visokim sposobnostima.

ECHA postiže ove ciljeve pomoću naučnih istraživanja visoke sposobnosti (darovitosti, talenta).

Leave A Reply