“ERGONOMIJA I PRODUKTIVNOST”

NOVE METODE I POSTIGNUTI REZULTATI U OTKLANJANJU UTICAJA TEHNOSTRESA

Eksperti “Nacionalnog centra za talente” (NTC), Ljubomir Kustudić i Đorđe Tomić su 8.februara u prostorijama REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE u Novom Sadu, prikazali inovativne metode u podizanju produktivnosti, motivisanosti i otklanjanju tehnostresa uzrokovanog prekomernom i nepravilnom upotrebom novih tehnologija.

Predavanje pod nazivom “Ergonomija i produktivnost” je još jedna u nizu naših aktivnosti posvećenih podršci talentima, celoživotnom učenju i održivom razvoju, a kroz saradnju sa privredom i rešavanjem konkretnih problema iz prakse.

Prikazane metode i tehnike daju rezultate i primenljive su :

Za kompanije: kod problema pada produktivnosti i promene kvaliteta života i rada zaposlenih usled nepravilnog korišćenja novih tehnologija.

Za zaposlene: kod nekih problema sa produktivnošću, motivacijom i zdravljem, koji mogu biti uzrok lične nekonkurentnosti usled nepralagođavanja novim načinima rada, vrednovanja i upotrebe AI sa punom kontrolom učinka.

Predstavljeni su aktuelni rezultati naučnih istraživanja širom sveta o problemima zaposlenih u IT sektoru, finansijama i bankarstvu, industriji i nauci, gde je samo usled problema sa kičmom (koje ima preko 60% zaposlenih) kod velikog broja ustanovljen pad produktivnosti od preko 20%.
– Time izazvani gubici po zaposlenom dostižu 7.400 $ godišnje (jednomesečna bruto plata).

Problemi usled prekomerene i nepravilne upotrebe mobilnih telefona, računara i drugih uređaja sa ekranom, počinju se javljati već od najranijeg doba, kod dece i omladine. Na to se obraća veoma malo pažnje, a posledice njihovog negativnog uticaja na zdravlje i razvoj, kao i na učenje i rad, teško je umanjiti.
– Kao jedan od očiglednih pokazatelja, razvojne smetnje kod dece su porasle 300%.

Takođe, predočeni su i trendovi promena u životu i poslovanju koje donosi razvoj AI, sa njenim uticajem na načine rada i razmišljanja u budućnosti.
– Od ukupnog broja radnika na daljinu u EU, njih 78% smatra da je pod nekim oblikom upravljanja i nadzora vođenih digitalnim podacima. Oni koji ne budu u stanju pružati svoje pune potencijale i napredovati, uskoro neće biti konkurentni a njihova radna mesta će zasigurno biti ugrožena.

Na kraju su prikazani rezultati postignuti upotrebom NTC inovativnih alata i metoda u praksi, pri rešavanju realnih problema zaposlenih u kompaniji ENERGY NET.
– Poboljšanje od 30-40% kod ciljanih problema je postignuto kod 80% korisnika, u roku od 30 dana.

U prikazu savremenog ergonomskog radnog mesta i njegovog uticaja na produktivnost su pomogle kompanije ERGOSTO i HUMANSCALE.

“Nacionalni centar za talente” će nastaviti razvoj i drugih inovativnih metoda posvećenih podršci talentima, celoživotnom učenju i održivom razvoju, kroz saradnju sa privredom i rešavanjem konkretnih problema iz prakse, o čemo ćemo obaveštavati u sledećim tekstovima sa ovom temom.

Kompanije zainteresovane za saradnju se mogu prijaviti OVDE

Leave A Reply