TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DAROVITOSTI

KRUŠEVAC 2019

U Kruševcu je od 03. do 05. oktobra 2019. godine održana treća međunarodna naučno-stručna konferencija o darovitosti u organizaciji Nacionalni centar za talente.

Prvog dana skupa u sali Gradske skupštine održana su predavanja uvodničara na teme međunarodnih praksa i nacionalnih politika, unapređenja obrazovanja darovitih u Srbiji, važnosti ciljeva roditelja na razvoj darovite dece i da li je darovitost društveni resurs ili balast pojedinca.

Darovitost društveni resurs – Darovita deca

Narednog dana predavanja i diskusije su pokrile širok spektar tema počevši od prepoznavanja darovitih (darovita deca) kroz školsku nastavu, dramatizaciji tekstova, upotrebu kompjuterskih igračaka ili novih baterija testova. Predstavljene su uspešne prakse rada sa darovitom decom koje se sprovode u Skandinaviji i zemljama Beneluksa, a bilo je priče o kreativnosti, autentičnosti, kritičkom mišljenju, timskom radu, pa čak i o psihoterapiji darovitih. Tom prilikom je zabaženo izlaganje imao i daroviti učenik koji je pred stavio rezultate studije osmišljene i sprovedene od strane učenika na temu Ispitivanje mišljenja učenika o uticaju profesora na kvalitet časova i njihovo školsko postignuće.

NTC tribina na temu Design Thinking metoda

Radionice koje su održane tokom konferencije su takođe bile raznolike i pružile su praktične smernice učesnicima od toga kako da važnost predmeta učenicima učine očiglednom, do upotrebe Design Thinking metoda u nastavnom procesu. Manifestacija je završena panel diskusijom na temu “Da li je darovitost poželjna karakteristika na tržištu rada 21. veka” u kojoj su učešće uzeli i predstavnici kompanija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, daroviti učenici i studenti.

Ispred Nacionalnog centra za talente, Predrag Đukić je održao predavanja na temu Zanimanja budućnosti koje prisutnima dalo uvid o trendovima koji preoblikuju tržište rada i smernice šta bi obrazovanje trebalo da uradi kako bi propratilo promene društva.

 

#Darovita deca #NTC tribina #Nacionalni centar za talente

Leave A Reply