ŠESTA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA „METODE I PROGRAMI RADA SA DAROVITIMA”

Mensa Srbije 29.9 – 1.10. 2023 Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Posle pet održanih konferencija čije su se teme odnosile na definisanje darovitosti, prepoznavanje darovitih, ulogu i značaj podsticajne sredine za razvoj darovitih, različite društvene sisteme koji su važni za stvaranje ambijenta u kome se daroviti razvijaju, te razvoj darovitosti tokom celog životnog ciklusa, ove godine želimo da se bavimo konkretnim metodama, programima i postupcima koji su podsticajni za razvoj darovitosti i kreativnosti u različitim područjima i za potrebe različitih generacija.

Smatrajući da smo tokom prethodnih godina već okupili značajan broj stručnjaka koji prepoznaju darovite i rade sa njima, želimo da otvorimo prostor za razmenu znanja o tehnikama, metodama, postupcima i programima koji nastaju, razvijaju se i pokazuju rezultate koji su vidljivi u životima darovite dece, mladih i odraslih i koji im pomažu da svoje talente otkrivaju, razvijaju i realizuju. Očekujemo da ćemo se stručnim razmenama i diskusijama o ovim temama osnažiti za njihovu primenu i na taj način doprineti vidljivosti dobrih praksi za rad sa darovitima.

Kao i na dosadašnjim konferencijama, želimo da podstaknemo diskusije, izlaganja primera dobre prakse i aktivnosti u vidu radionica za učesnike konferencije. Želimo da konferencija i ovog puta bude mesto stvaranja novih prilika za saradnju i učenje iz međunarodnih iskustava i multidisciplinarnog pristupa stručnjaka, praktičara, obrazovnih stručnjaka, poslodavaca, donosioca politika i svih zainteresovanih.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati svoj interes da nam se pridružite!

 

Sve dodatne informacije možete potražiti dobiti u PDF formatu na linku u nastavku teksta na srpskom i engleskom jeziku:

Šesta međunarodnma naučno-stručna konferencija „Metode i programi rada sa darovitima” – SR

Six international conference Working with the Gifted – Methods and Programs – ENG

 

 

Leave A Reply