Nacionalni Tentar za Talente u Novom Sadu

NACIONALNI CENTAR ZA TALENTE

Prepoznati, podržati, zadržati

 

Pokretač razvoja svakog uspešnog savremenog društva su njegovi talentovani i nadareni građani, a u svom radu „Nacionalni centar za talente“ poseban akcenat stavlja na razvoj onih aspekata darovitosti koji mogu, kroz podršku kreativnosti i inovativnosti pojedinca, dati efikasan i brz doprinos zajednici. Svi zajedno treba da stvaramo podsticajno okruženje koje će prepoznati darovite pojedince, različitih životnih doba i različitih oblasti ispoljavanja darovitosti, podržati u njihovom razvoju i zadržati u Srbiji. To ćemo postići pružajući im priliku da svojim stvaralačkim potencijalom, znanjem i radom osmisle, pokreću i ubrzavaju njen razvoj, uz adekvatnu nagradu za to.

Mi smo dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme u cilju upotrebe ljudske inteligencije za dobrobit čovečanstva.
Osnovani smo 21.09.1991.godine, u Novom Sadu, na adresi: Trg Dositeja Obradovića 4.

Naša misija je da pomognemo u prepoznavanju i identifikaciji darovitost kod svakog pojedinca, u stvaranju sistema koji omogućava da svako, celog života, nesmetano ostvaruje svoje razvojne potencijale i zagarantovana prava, da pruži podršku unapređenju kvaliteta života i da podrži podsticajni ambijent u okruženju.

Ciljevi NTC-a su:

– rad na identifikaciji i razvoju inteligencije za dobrobit čovečanstva;
– podrška istraživanju prirode, karakteristika i upotreba inteligencije;
– razmena iskustva i znanja među članovima i pomoć u razvoju intelektualnih potencijala kroz obezbeđivanje stimulativnog intelektualnog i društvenog okruženja;
– praćenje naučnih i stručnih dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za članove i upoznavanje članova sa njima;
– sprovođenje akcija radi ostvarivanja dobrobiti lokalnih zajednica i društva uopšte…

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva NTC:

– podstiče i pomaže istraživanja na planu inteligencije i darovitosti;
– organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima vezanim za istraživanje i razvoj inteligencije i darovitosti;
– ostvaruje saradnju sa istaknutim pojedincima, drugim domaćim i stranim srodnim udruženjima i organizacijama, državnim ustanovama, školama i univerzitetima;
– organizuje, samo ili u saradnji sa drugim udruženjima, stručna predavanja, diskusije, seminare, skupove i druge oblike usavršavanja;
– prikuplja i pruža pomoć članovima u cilju razvoja njihovih intelektualnih potencijala…

Kako postati deo tima NTC !?

U svom radu udruženje je okrenuto aktivnoj saradnji sa pojedincima, drugim udruženjima i organizacijama, privrednim subjektima, organima lokalne samouprave, državnim ustanovama, školama i univerzitetima i ako želite da kao pojedinac ili organizacija učestvujete u aktivnostima Nacionalnog centra za talente i kroz podršku darovitima i talentima date svoj doprinos razvoju društva, možete se prijaviti putem online fumolura na sajt www.ntc.org.rs

Punopravni član udruženja može postati lice:
– koje je, kao istaknuti pojedinac u oblastima koje obuhvataju ciljeve udruženja, podnelo obrazložen zahtev za članstvo Upravnom odboru Udruženja,
– koje je priložilo pisanu preporuku makar dva člana Skupštine Udruženja,
– kome je zahtev za članstvo odobren.