BORD ZA RAZVOJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Nacionalni centar za talente

ODLUKA O OSNIVANJU BORDA ZA RAZVOJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Na svojoj sednici održanoj u Novom Sadu 23.11.2021.godine, u skladu sa svojim ovlašćenjima po članu 12. Statuta udruženja, Upravni odbor udruženja građana “Nacionalni centar za talente” je doneo sledeću odluku:

Kako bi Udruženje dalo svoj doprinos razvoju društva i u skladu sa svojom misijom, vizijom i usvojenim ciljevima pomoglo mu da se pripremi za promene i izazove koje donosi upotreba veštačke inteligencije (VI), Upravni odbor osniva “Bord za razvoj veštačke inteligencije”.

Ciljevi Borda za razvoj veštačke inteligencije”:

  • rad na identifikaciji i razvoju veštačke inteligencije za dobrobit čovečanstva;
  • podrška istraživanju prirode, karakteristika i upotreba veštačke inteligencije;
  • razmena iskustva i znanja među članovima i pomoć u sagledavanju potencijala veštačke inteligencije kao i u njenom razvoju;
  • praćenje naučnih i stručnih dostignuća u oblasti razvoja veštačke inteligencije od interesa za članove i društvo u celini;
  • sprovođenje aktivnosti radi ostvarivanja dobrobiti članova udruženja, lokalnih zajednica i našeg društva uopšte.

 

Članovi Borda za razvoj veštačke inteligencije su:

Prof.dr. Branislav Borovac (Profesor emeritus, FTN, Novi Sad – oblast: robotika), Predsednik
Prof.dr Petar Vuleković (Redovni profesor, Medicinski fakultet, Novi Sad – oblast; neurohirurgija)
Dr Ranko Rajović (Pedagoški fakultet, Kopar, Slovenija – oblast : kognitivne nauke)
Dr Mijat Kustudić (Shenzhen University, Kina – oblast: veštačka inteligencija).

 

Bord za razvoj veštačke inteligencije će svoje aktivnosti sprovoditi u skladu sa Statutom udruženja i u skladu sa Poslovnikom o radu Borda za razvoj veštačke inteligencije.

Poslovnik o radu će biti usvojen na način i u vremenskom periodu koji će odrediti Bord.

Bord može proširivati svoje članstvo priznatim autoritetima iz oblasti za koje on smatra da mogu pomoći u ostvarivanju njegovih ciljeva, odlukom većine članova.

Poziv za saradnju u istraživanju i razvoju veštačke inteligencije biće objavljen na našoj veb stranici (www.ntc.org.rs). Prijave se mogu putem elektronskog sistema za upravljanje prijavama i zahtevima za saradnju.

 

Što je veštačka inteligencija?

“Izrazom veštačka inteligencija (VI) označavaju se sistemi koji pokazuju inteligentno ponašanje tako što analiziraju svoje okruženje i izvode radnje – uz određeni stepen autonomije – radi postizanja određenih ciljeva.”  ( Strategija o VI , Evropska komisija, Brisel, 25.4.2018.)

 

 

za “Nacionalni centar za telente”
Kustudić Ljubomir
predsednik Upravnog odbora

Leave A Reply