BORD ZA RAZVOJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

U Novom Sadu 23.11.2021.godine, u skladu sa svojim ovlašćenjima po članu 12. statuta udruženja, Upravni odbor udruženja građana “Nacionalni centar za talente” je doneo odluku da se osniva “Bord za razvoj veštačke inteligencije”.

Članovi Borda za razvoj veštačke inteligencije su:

Prof. dr Branislav Borovac

Predsednik

Prof.dr Branislav Borovac

Profesor emeritus

FTN, Novi Sad
Oblast: robotika

Prof. dr Branislav Borovac

Diplomirani mašinski inženjer, magistratura i doktorat na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

Istraživački interes :

Industrijska i neindustrijska robotika, dvonožna lokomocija, modeliranje i simulacija robotskih sistema, upravljanje robotima, senzori i integracija senzorskih informacija, senzori sile i njihovo korišćenje u kontaktnim zadacima, mehatronika, proces konstruisanja.

Izbori u zvanja:

Docent na predmetu Osnovi konstruisanja, FTN, od 1987.godine
Docent na predmetu Robotika, FTN, od 1988.godine
Vanredni profesor na predmetu Robotika, FTN, od 1993.godine
Redovni profesor na predmetu Robotika, FTN, od 1998.godine
Profesor emeritus, FTN, Univerzitet u Novom Sadu, od januara, 2022.godine;

Studijski boravci i predavanja u inostranstvu:

• Gostujući profesor:
• na SRH University, Hajdelberg (2016,2018,2020);
• na Prince of Songkia University, Tajland (2012-2015, 2017, 2019);
• na Univerzitetu iz Versaja, Francuska (2009);
• Na Mechanical Engineering Department of Stanford University, Palo Alto, USA proveo godinu dana kao visiting scholar

Profesionalne aktivnosti:

Associate editor časopisa International Journal of Human Robotics (od 2010 do danas);
Član je međunarodne organizacije IEEE,
Više puta je bio član Programskih odbora međunarodnih konferencija;
Više puta je predsedavao sekcijama međunarodnih konferencija;
Publikacije i istraživanje:
Do danas je objavio oko 50 naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima, jednu monografiju u izdanju Springer-Verlag-a, više poglavlja i međunarodnim naučnim knjigama, i preko 200 saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama.
Autor je (sa saradnicima) udžbenika o industrijskoj robotici.
Rukovodio je sa više istraživačkih projekata.
Prema Google scholar-u njegovi radovi su citirani više od 5200 puta
Dobitnik je više nagrada i priznanja univerziteta, pedagoških i naučnih asocojacija.

Prof.dr Petar Vuleković

Prof.dr Petar Vuleković

Redovni profesor
Medicinski fakultet, Novi Sad
Oblast; neurohirurgija

Prof.dr Petar Vuleković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, smer opšte medicine, 1987. godine.

Specijalizacija:\

Neurohirurška klinika Novi Sad, Neurohirurgija, 1994. godine.
Institut za neurohirurgiju Beograd, Neurohirurgija, 1993. godina.
Magistarska teza : Prognostički značaj kontinuiranog merenja intrakranijalnog pritiska kod teških kraniocerebralnih povreda. Medicinski fakultet Novi Sad 1991. godina.
Doktorska disertacija : Značaj primene ultrazvučne dijagnostike tokom operacije dubokihtumora mozga. Medicinski fakultet Beograd, Beograd, 1997. godina.

Mesto na klinici i univerzitetu

Načelnik odeljenja – Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Redovni profesor – Katedra za hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Gostujući profesor (Visiting Professor)
Visiting Proffesor – Division of Neurosurgery, NorthShore University HealthSystem, University of Chicago, USA 2010. Godina
Visiting Proffesor – Semmes Murphey Clinic, The Department of Neurosurgery, University of Tennessee, USA 2016. godina

Klinička subspecijalizacija

Endoskopska hirurgija tumora hipofize i baze lobanje
Neuroonkologija
Cerebrovaskularna hirurgija
Kraniocerebralne povrede
Hirurgija spinalnih degenerativnih bolesti

Članstva u stručnim i naučnim organizacijama

1987. godina do danas član Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine
1994. godina do 2002. godine član Udruženja neurohirurga Jugoslavije
2002. godina do 2006. godine sekretar Udruženja neurohirurga Srbije i Crne Gore
2006. godina do danas član predsedništva Udruženja neurohirurga Srbije
1994. godina do danas član Evropske asocijacije neurohirurga – European Association of Neurological Surgeons (EANS)
1994. godina do danas član Svetske asocijacije neurohirurga – World Federation of Neurological Surgeons (WFNS)
1994. godina do danas član Evropske asocijacije za traumatologiju i urgentnu hirurgiju – European Association of Traumatology and Emergency Surgery (EATES)
2013. godina do danas član Udruženja neurohirurga jugoistočne Evrope (SEENS)
2016. godina do danas član Evrpske akademije za neurotraumatologiju (Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica – AMN)

Naučnoistraživački projekti

Učesnik u projektu – Međunarodni projekt o prevenciji moždanog udara – VITATOPS, vitamins to prevent stroke. 2001. – 2010. godina.
Glavni istraživač – Međunarodni projekt: Prospektivna, multi-centricna, duplo-slepa, randomizovana, placebomkontrolisana studija u paralelnim grupama da se proceni efikasnost i bezbednost clazosentan-a u smanjenju morbiditeta povezanog sa vazospazmom i mortaliteta bilo kojeg porekla kod odraslih pacijenata sa aneurizmalnim subarahnoidnim krvarenjem tretiranih hirurškim clipping-om. Skraćeni naziv studije: CONSCIOUS-2, Actelion Pharmaceuticals Ltd., Švajcarska. 2007. – 2011. godine.
Učesnik u projektu – Međunarodni projekt o primeni arteficijalne disk proteze u zameni intervertebralnog diska na vratnoj kičmi. Skraćeni naziv studije: PRESTIGE STUDY. 2010. – 2012 godine.
Glavni istraživač – Međunarodni FP7 projekt Evropske komisije o traumatskom moždanom oštećenju. Skraćeni naziv studije: CENTER-TBI. Početak studije 2014. godine i dalje u toku.

Publikovani radovi

Do danas je prezentovao više od 300 stručnih i naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima, publikacijama i kongresnim materijalima u Srbiji i inostranstvu.
Autor je dve stručne knjige.

Potpredsednik je Upravnog odbora Nacionalnog centra za talente.

Dr. Ranko Rajovic

Dr Ranko Rajović

Pedagoški fakultet, Kopar, Slovenija
Oblast : kognitivne nauke

Doc. dr Ranko Rajović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, smer opšte medicine,
Specijalista interne medicine,
Magistar neurofiziologije ,
Doktor sportskih nauka .

Zaposlen na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Slovenija.
Predavač na Fakultetu za sport i turizam, Novi Sad.

Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Predsednik Mense Srbije u dva mandata.

Član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010).

Predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012).

Dobitnik je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu, zbog višegodišnjeg bavljenja darovitom decom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih (2015).

Član tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara.

Autor je NTC Programa, koji predstavlja primenu neuronauka u obrazovanju i koji se primenjuje u preko 20 država Evrope.

 

Član je Upravnog odbora Nacionalnog centra za talente

Msc.ing Mijat Kustudićv

Dr Mijat Kustudić

Shenzhen University, Kina
Oblast: veštačka inteligencija

Dr Mijat Kustudić

2022 : Doktorska disertacija „Research on Price Formation Mechanism of Cryptocurrencies  by Applying High Frequency Event Study and Machine Learning“, Shenzhen university, Kina
2018 – 2022 : Doktorske studije Veštačka inteligencija, inteligencija rojeva, modelovanje donošenje i odluka, Shenzhen University, Kina
2016 – 2017 International Energy Economics Hochschule Ulm, Nemačka (ERASMUS program)
2015 – 2017 Master Inženjerstva Upravljanje projektima, menadžment, proizvodni sistemi
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
2009 – 2014 Bachelor Ekonomije Trgovina, marketing i logistika, Ekonomski fakultet Subotica

Radno iskustvo

Asistent Audencia Business School, Shenzhen University, Kina 2019. – 2020.
Fosera Solar Systems – Nemačka 2016 – 2017
Projektni menadžer na Light Up Liberia projektu u Liberiji
Direktor NTC EU, Srbija, 2016 – 2018
Menadžer prodaje Light Systems Design, Srbija 2014. – 2015.

Nagrade i dostignuća

Rangiran na listu Top 100 svetskih projekata vezanih za veštačku inteligenciju u organizaciji UNESCO IRCAI, sa projetkima CDNBye (Kina, vođa tima) i Cyan Reef (Holandija, ekspert za AI)
Dvostruki dobitnik nagrade za izuzetnog stranog studenta koju dodeljuje Guangdong provincija, Kina (2021. i 2022.)
Dobitnik najviše nagradu za specijalne doprinose koju dodeljuje Shenzhen Univerzitet stranim studentima za 2020 godinu.
Kao team leader projekta i softvera CDNBye međunarodnog tima (FTN Novi Sad – Shenzhen Univesity, Shenzhen, Kina) učestvovao na takmičenju “Internet Plus” Innovation and Entrepreneurship Competition, gde je osvojena srebrna medalja u konkurenciji od 6.31 milion učesenika iz 117 zemalja (2020).
Pobednik na konkursu JCI Serbia: Ten Outstanding Persons of Serbia, u kategoriji poslovno i
preduzetničko dostignuće (2021).

Publikovani radovi

Kustudic, M., Xue, B., Zhong, H., Tan, L., Niu, B. Identifying Communication Topologies on
Twitter. Electronics 2021, 10, 2151. https://doi.org/10.3390/electronics10172151
Kustudic, M., Niu, B. & Liu, Q. Agent-based analysis of contagion events according to sourcing locations. Sci Rep 11, 16032 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-95336-5
Niu, B, Xue, B, Zhou, T, Kustudic, M. Aviation maintenance technician scheduling with personnel satisfaction based on interactive multi-swarm bacterial foraging optimization. Int J Intell Syst. 2022; 37: 723- 747. https://doi.org/10.1002/int.22645
Hao, Zy., Yang, C., Liu, L., Kustudic, M., Niu, B. Exploiting skew-adaptive delimitation mechanism for learning expressive classification rules. Appl Intell 50, 746–758 (2020). https://doi.org/10.1007/s10489- 019-01533-1
M. Kustudic, B. Niu: A Bacterial Foraging Framework for Agent Based Modeling, 14th International Conference on Bio-inspired Computing, Zhengzhou (2019)
Learning Expressive Decision Rules: A Prism Algorithm with Adaptive Mechanism based on Poisson Process, Yang C., Hao Z., Niu B., Kustudic M., Liu L. – 2018.
Logistic Distribution Centre Location Based on Improved Harmony Search Algorithm, X. Gan, E. Jiang, Y. Peng, S. Geng, M. Kustudic – 2018.
Increasing the Efficiency of Pico Solar Systems with Solar Tracking Systems in Liberia, Kustudic, M., Šunjevic, M. –2017.
New Emerging Materials Between Architecture and Environmental Protection, Šunjevic, M., Vojinovic – Miloradov, M., Obrovski, B., Kustudic, M. – 2017.