RAZVOJ VEŠTINA – Predrag Đukić

Program obuka menadžera Nacionalnog centra za talente, kroz sistem celoživotnog učenja, pruža podršku razvoju kompetencija i umnih veština koje su ključne za život modernog čoveka. On omogućava usvajanje znanja koja su primenljiva u…

NTC TRIBINA – DAROVITI I PRIVREDA

Nacionalni centar za talente je u sklopu izrade studije organizovao pet tribina : u Novom Sadu, Pančevu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovic ii Subotici, tokom oktoba i novembra 2019.godine. U tribinama su učestvovali predstavnici Regionalnih…