NTC Program podrške privredi

Edukacija

MENSA I UČITELJI ZA NADARENE

Mensa Srbije, kao organizacija koja okuplja visokointeligentne osobe, posvećena je uvođenju dobre prakse rada sa darovitima i talentovanima iz razvijenih evropskih država u našu zemlju. U sklopu sticanja znanja, veština i obuka o potrebama i specifičnim izazovima rada sa nadarenim i talentovanim učenicima ostvarena je saradnja sa Mensom Švedske u sklopu Erasmus + projekta "Teachers for Gifted".
Pročitaj više...

BORD ZA RAZVOJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Kako bi Nacionalni centar za talente dao svoj doprinos razvoju društva i u skladu sa svojom misijom, vizijom i usvojenim ciljevima pomoglo mu da se pripremi za promene i izazove koje donosi upotreba veštačke inteligencije (AI), Upravni odbor osniva “Bord za razvoj veštačke inteligencije”.
Pročitaj više...

Obuke i radionice

Newsletter

Mensa

RAV
ERASMUS